Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Lékárna u Komenského

Lékárna u Komenského - Kroměříž

V současné době provozujeme lékárnu na Komenského náměstí, kde se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro naše pacienty. Snažíme se optimalizovat co nejlepší dostupnost kvalitních originálních léků, které se snažíme v rámci možností udržet na bezdoplatkové úrovni. Snažíme se vytvořit optimální komplexní specializovaný kardiovaskulární program nabídky lékárny. Tento spočívá ve specializovaném poradenství, aktivní analýze interakcí jednotlivých léků při vydávání léčiv, nabídce speciálního zdravotnického sortimentu, materiálů a jednoduché přístrojové techniky. Máme zřízenu hot-line komunikaci, která umožní okamžitou komunikaci předepisujícího lékaře a lékárníka v případě nejasností při vydávání vašeho léku. Tímto se snažíme aktivně předcházet případným nedorozuměním při komunikaci pacienta a lékárníka.

Copyright © Lunacor s.r.o. [ www.lekarnakromeriz.cz ] 2008-2015, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]