Klientská karta

Vážení klienti, v rámci zkvalitnění služeb naší lékárny si Vám dovolujeme nabídnout pro Vaše nákupy výhodnou Klientskou kartu.
Výhody
1. Okamžitá 10% sleva z doplatků na léky hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
2. Okamžitá 3% sleva z nákupu volně prodejného zboží

PODMÍNKY PRO DRŽITELE KLIENTSKÉ KARTY A PRINCIP UPLATŇOVÁNÍ SLEV
1. Držitelem klientské karty se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněných a podepsaných informací o držiteli Klientské karty (dále také jako karta). Po předání informací klient automaticky získá na počkání kartu. Formulář k vyplnění údajů a souhlasu s jejich zpracováním získá klient v lékárně nebo je k dispozici ke stažení (viz níže). Klientská karta, její vystavení a užívání jsou bezplatné.
2. Karta je opatřena čárovým kódem, je vystavena na jméno klienta, je přenosná pro rodinné příslušníky a zůstává majetkem klienta. Na každého klienta může být vystavena pouze jedna karta.
3. Karta nabývá platnosti okamžikem jejího vystavení.
4. Držení Klientské karty není podmíněno nákupem zboží v lékárně.
5. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty může držitel klientské karty tuto skutečnost oznámit lékárně, kde bude karta zablokována.
6. Sleva je okamžitě odečtena z hodnoty každého nákupu.

Další nabízené služby

Klientská karta

Všichni naši klienti mají možnost čerpat výhody ve formě slev s naší klientskou kartou.

Možnosti platby

Jaké nabízíme možnosti úhrady v naší lékárně?

Měření krevního tlaku

Klientům nabízíme měření krevního tlaku. Nemusíte k lékaři, zastavte se u nás.

Odborné poradenství

Naši lékárníci vám rádi odborně poradí.

Výdej na lékařský předpis

Provádíme výdej léků na základě listinných i elektronických receptů.

Magistraliter příprava

V naší laboratoři připravujeme masti, krémy, roztoky..

Odběr prošlých léků

Víte kam patří prošlé léky? Do lékárny! Udělejte si pořádek v domácí lékárně.