Měření krevního tlaku

Vaše zdraví je pro nás to nejpodstatnější, a proto jednou z nadstandardních služeb naší lékárny je měření krevního tlaku. Měření vždy vykonává odborný personál a navíc je úplně zdarma.

Krevní tlak u nás měříme pomocí tonometru M6 Comfort, který patří mezi nejkvalitnější tlakoměry na českém trhu a bývá používán i v řadě lékařských ordinací.
Vlastní měření je prováděno odborně vzdělaným personálem v oboru farmacie. Magistry a laborantky nejenže ovládají zásady správného měření krevního tlaku, ale výsledek ihned po změření vyhodnotí, zkonzultují a podají rady a doporučení, co pro zdravý krevní tlak udělat, nebo čeho se naopak vyvarovat, popřípadě doporučí pacientovi návštěvu lékaře.
Zastavit se a požádat o změření krevního tlaku může kdokoliv, kdykoliv a může se zastavit i opakovaně. Měření bude provedeno precizně, odborně a především zcela zdarma.
Co je to krevní tlak a proč je důležité pravidelně sledovat jeho hodnotu?
Krevní tlak je jedním ze základních ukazatelů, které vypovídají o našem zdraví. Je důležité si jej pravidelně měřit a kontrolovat, a to zejména proto, že vysoký krevní tlak nebolí.
Kdy je potřeba zahájit léčbu vysokého krevního tlaku?
Léčba se zahajuje ihned, má-li naměřený krevní tlak hodnotu vyšší než 180/110 mmHg. Při hodnotách o něco nižších jsou pacientovi doporučena režimová opatření a pacient je pozván ideálně na ještě další dvě přeměření, na základě kterých se rozhoduje o dalším postupu.
Jak si správně změřím krevní tlak?
Pro měření krevního tlaku je naprosto důležité být v klidu. Bezprostředně před měřením nepít alkohol a nekouřit.
Při prvním měření by si měl pacient změřit krevní tlak na levé i pravé paži. Krevní tlak se na obou končetinách může lišit i o 10 mmHg a pro další měření by měl používat tu paži, na které si naměřil vyšší krevní tlak.
V ideálním případě by mělo být měření prováděno dvakrát denně (ráno a večer) přibližně ve stejnou denní dobu.
Aby nedocházelo ke zkreslení výsledků, v průběhu měření se nesmí mluvit ani se hýbat.

Další nabízené služby

Klientská karta

Všichni naši klienti mají možnost čerpat výhody ve formě slev s naší klientskou kartou.

Možnosti platby

Jaké nabízíme možnosti úhrady v naší lékárně?

Měření krevního tlaku

Klientům nabízíme měření krevního tlaku. Nemusíte k lékaři, zastavte se u nás.

Odborné poradenství

Naši lékárníci vám rádi odborně poradí.

Výdej na lékařský předpis

Provádíme výdej léků na základě listinných i elektronických receptů.

Magistraliter příprava

V naší laboratoři připravujeme masti, krémy, roztoky..

Odběr prošlých léků

Víte kam patří prošlé léky? Do lékárny! Udělejte si pořádek v domácí lékárně.