Odběr prošlých léků

Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod. Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je následně odstranit.

Správné zpracování prošlých léků je velmi podstatné vzhledem k životnímu prostředí. V naší lékárně můžete zcela zdarma odevzdat léčivé přípravky s prošlou lhůtou použitelnosti, nebo takové, které již nepoužíváte. Zachováte se vůči naší planetě ekologicky a zodpovědně

Další nabízené služby

Klientská karta

Všichni naši klienti mají možnost čerpat výhody ve formě slev s naší klientskou kartou.

Možnosti platby

Jaké nabízíme možnosti úhrady v naší lékárně?

Měření krevního tlaku

Klientům nabízíme měření krevního tlaku. Nemusíte k lékaři, zastavte se u nás.

Odborné poradenství

Naši lékárníci vám rádi odborně poradí.

Výdej na lékařský předpis

Provádíme výdej léků na základě listinných i elektronických receptů.

Magistraliter příprava

V naší laboratoři připravujeme masti, krémy, roztoky..

Odběr prošlých léků

Víte kam patří prošlé léky? Do lékárny! Udělejte si pořádek v domácí lékárně.